UPCOMING EVENTS

 • STAR PRIMER 2020
  (January 17th & 19th 2020) More...

RESIDENTS LIST

POST GRADUATES

MD FINAL YEAR

 • Dr. Ponshankar
 • Dr. Arun Alex
 • Dr. Karthik Kiran
 • Dr. Karthik Rajan
 • Dr. Kiruthika
 • Dr. Resnik Banu
 • Dr. Sebastian

MD SECOND YEAR

 • Dr. Joel Kevin Raja
 • Dr. Nanda Kumar
 • Dr. Pandit Kharat Jeeja
 • Dr. Pradeebaa
 • Dr. Sathish
 • Dr. Shilpa
 • Dr. Soumiya
 • Dr. Suresh
 • Dr. Thivakaran

DMRD SECOND YEAR

 • Dr. Anushuya
 • Dr. Maanasa
 • Dr. Krishnan
 • Dr. Pragadeesh Pandiya

MD FIRST YEAR

 • Dr. A. Abdul Salam
 • Dr. Benin Reejan
 • Dr. Bharathi Raja
 • Dr. Dinesh Babu
 • Dr. R.V. Guhan
 • Dr. Kannan .A.S
 • Dr. Lavanyaa.P
 • Dr. Mythli .R
 • Dr. Prithviraj .V
 • Dr. Rajashree .R
 • Dr. Renita
 • Dr. Sadhana .K
 • Dr. Sam Kamel Sen .J
 • Dr. Vanathi .T.J